Một số hình ảnh trong buổi khai mạc triển lãm tranh Việt trên chất liệu truyền thống: Giấy Dó, Lụa, Sơn mài… tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, 19 Rue Albert 75013 Paris từ ngày 12-16/7/2023

Bài viết liên quan