Vietnam  France
Vietnam   France 

Về các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp vào tối 13/11/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khuyến nghị bà con cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và gia đình bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp. Trường hợp cần giúp đỡ hoặc có thông tin về nạn nhân là công dân Việt Nam, đề nghị liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán:

1.    Ông Đỗ Đức Thành, tham tán phụ trách cộng đồng, 0033663541759
2.    Ông Trần Quốc Khánh, tham tán phụ trách lãnh sự, 0033677622624

Tết Trung Thu - một lễ hội văn hóa truyền thống của Việt Nam, đặc biệt lễ hội này dành riêng cho gia đình và thiếu nhi là hai giá trị cơ bản và đẹp đẽ nhất của xã hội. Để giữ gìn truyền thống này trong cộng đồng Việt Nam tại Pháp, cũng như giới thiệu đến với bạn bè Pháp và quốc tế, Hội người Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trân trọng kính mời bạn bè và các cháu thiếu như khắp mọi miền tham dự:

Ciné-club Yda &

Echanges culturels et économiques France -Vietnam

présentent

 

samedi 19 septembre à 14 h

Cinéma La Clef

34 rue Daubenton, Paris 5e

Métro : Censier - Daubenton

Le Ba Dang - de Bich La à Paris

(Le Ba Dang - tu Bich La den Paris)

Documentaire de Dang Nhat Minh

Production : Khanh An, 2015, 22’, vostf.

Né en 1921 au village de Bich La Dong, dans la province de Quang Tri, il est arrivé en France en 1939 en tant que travailleur requis par les autorités coloniales, participe aux troupes françaises et est fait prisonnier par les Allemands. Diplômé des Beaux Arts de Toulouse (1948), Le Ba Dang commence à exposer à Paris en 1950. 

Il s’est éteint le 7 mars 2015 à Paris, à l’âge de 94 ans, alors que s’achevait le montage de ce documentaire à Hanoi.

Les deux mondes

(Hai the gioi)

Film de fiction de Pham Van Nhan

Production : Tan Viet Nam, 1953, 61’, vostf.

Avec : Phung Thi Nghiep, Le Hung,

Vu Ngoc Tuan, Pham Ngoc Tuan, Yana Gani.

Copie restaurée par les Archives françaises du film.

Au début des années 1950, en raison de la guerre d’Indochine, beaucoup d’étudiants vietnamiens à Paris ne reçoivent plus d’aides de leur famille au pays et sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. C’est le cas de Tan, étudiant à la faculté de droit le jour, chanteur dans un cabaret la nuit. Jusqu’au jour où atteint de tuberculose, il doit tout quitter, y compris son amie Lan, pour le sanatorium. Un monde à part où les jours se suivent et se ressemblent, et que Tan découvre grâce à deux compagnons, Cat et Khoa, qui, comme lui, ne savent pas quand ils pourront en sortir.

 

 

Débat

Les pionniers du cinéma vietnamien

 

Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                               PAF: 5 € (étudiant : 3 €)                                                         

Facebook :https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

Câu lạc bộ Yda (Yêu điện ảnh) &

HộiEchanges culturels et économiques France -Vietnam

giới thiệu

 

 

thứ bảy 19.09.2015 lúc 14 giờ

Cinéma La Clef

34 rue Daubenton, Paris 5e

Métro : Censier - Daubenton

Lê Bá Đảng – từ Bích La đến Paris

Phim tài liệu của Đặng Nhật Minh

Hãng phim Khánh An, 2015, 22’, phụ đề tiếng Pháp.

Sinh năm 1921 tại làng Bích La Đông, tỉnh Quảng Trị, ông sang Pháp trong hàng ngũ lính thợ, tham gia đội quân chống Đức và bị bắt làm tù binh. Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Toulouse (1948), Lê Bá Đảng bắt đầu triển lãm ở Paris năm 1950.

 Ông mất ngày 7 tháng 3 năm 2015 tại Paris, thọ 94 tuổi, khi bộ phim này hoàn thành ở Hà Nội.

Hai thế giới

Phim truyện của Phạm Văn Nhận.

Tân Việt Nam sản xuất, 1953, 61’, phụ đề tiếng Pháp.

Với : Phùng Thị Nghiệp, Lê Hùng,

Vũ  ngọc Tuân, Phạm Ngọc Tuấn, Yana Gani.

Bản phim do Lưu trữ phim Pháp AFF phục chế.

Vào đầu những năm 1950, do chiến tranh Đông Dương, nhiều sinh viên Việt Nam ở Paris không còn nhận được tiền từ gia đình ở trong nước, và bắt buộc đi làm để tự nuôi sống. Đó là trường họp của Tân, sinh viên trường luật ban ngày, ca sĩ phòng trà ban đêm. Cho đến khi bị lao phổi, anh phải từ bỏ tất cả, kể cả người yêu của anh là Lan, để đi vào nhà điều dưỡng. Một thế giới riêng biệt, cô độc, buồn tẻ mà Tân, cũng như hai người bạn đồng cảnh ngộ, Cát và Khoa, không biết ngày nào sẽ ra.

Thảo luận

Những người mở đường điện ảnh Việt Nam

 

 

Liên hệ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                            Tham gia chi phí : 5 € (sinh viên :3€)

Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

Videos

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Quảng cáo